4. február 2019

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE V TEHOTENSTVE

Od januára 2019 sa na našej ambulancii vykonáva skríningové /morfologické/ vyšetrenie plodu - SONO vyšetrenie v tehotenstve. U budúcich mamičiek, ktoré sú pacientkami našej ambulancie,sú SONO vyšetrenia bezplatné. Pacientky,ktoré nie sú u nás kapitované /nie sú našimi pacientkami/ a majú záujem o vyšetrenie, môžu sa objednať na telefónnom čísle ambulancie, príp. e-mailom. Poplatok za vyšetrenie je 40 EUR. Mamičky si môžu dať vyhotoviť farebnú fotografieu 3D alebo záznam vyšetrenia na USB nosič - cenník je k nahliadnutiu na gynekologickej ambulancii. Vyšetrenie sa vykonáva: I.trimestri /12-14 týždeň/, II.trimestri /20-22 týždeň/, III. trimestri /29-32 týždeň/.


späť

tada.sk – prihlásiť sa